Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 19.03.2014  jako řádné
číslo usnesení 5/3/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1552, Matoušova č. o. 18, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 1552 a na pozemcích parc. č. 68/1, 68/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 :
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

...


...  


... ... ... datum převzetí závazné nabídky: 30.8.2012
datum akceptace nabídky: 10. 1. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
1062/12990
velikost bytu: 3+1 106,2 m2 
kupující: ... celková kupní cena: 1,878.000 Kč

			Usnesení bylo schváleno 6/1/0 hlasy		


					
Vytisknout