Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

3. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 19.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 3/6/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s navrhovanou  směnou pozemků parc.č. 1606/4 o výměře 307 m2, parc.č. 1617/14 o výměře 211 m2, parc.č. 1752/4 o výměře 270 m2, parc.č. 1752/5 o výměře 200 m2, parc.č. 1752/6 o výměře 9479 m2, parc.č. 1752/7 o výměře 143 m2, parc.č. 1752/8 o výměře 6368 m2, parc.č. 1752/11 o výměře 8 m2, parc.č. 1755/3 o výměře 112 m2, parc.č. 1755/4 o výměře 1131 m2, parc.č. 1755/6 (část) o výměře cca 800m2, parc.č. 1755/10 o výměře 57 m2, parc.č. 1755/11 o výměře 46 m2, parc.č. 1755/13 o výměře 116 m2, parc.č. 1755/18 o výměře 117 m2, parc.č. 1772 o výměře 5039 m2, parc.č. 2044/10 o výměře 266 m2 v k.ú. Hlubočepy a parc.č.  492/2 o výměře 1723 m2 v k.ú. Motol a parc.č. 5083/1 o výměře 1583 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele za pozemky parc.č. 580 o výměře 672 m2, parc.č. 581/3 o výměře 1858 m2, parc.č. 596/2 o výměře 254 m2, parc.č.  596/4 o výměře 1452 m2, parc.č. 597/1 o výměře 4174 m2, parc.č. 597/7 o výměře 1427 m2, parc.č. 612/4 o výměře 1177 m2, parc.č. 613/4 o výměře 87 m2, parc.č. 1610/1 o výměře 28 m2, parc.č. 1610/2 o výměře 902 m2, parc.č. 1615/2 (část) o výměře cca 1500 m2, parc.č. 1616/2 o výměře 349 m2,parc.č. 1630/5 o výměře 431 m2, parc.č. 1757/1 o výměře 34 m2, parc.č. 1757/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Hlubočepy a parc.č. 5018/4 o výměře 1 m2, parc.č. 5018/5 o výměře 2 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


					
Vytisknout