3. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 19.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 3/2/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o prominutí smluvní pokuty

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

prominutí smluvní pokuty ve výši 25.920,- Kč manželům ... ,  za pozdní úhradu doplatku kupní ceny za b.j. ... , k.ú. Smíchov

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy