Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

3. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 19.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 3/1/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

č.p. 917 Strakatého 1 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci

zrušení původního a schválení nového záměru prodeje na základě nově uzavřené nájemní smlouvy a aktualizace znaleckého posudku
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

zrušit část usnesení RMČ 3/57/2011 z 25.1.2011, týkající se záměru prodeje bytové jednotky ...

2.

souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky ... v domě č.p. 917 Strakatého 1, včetně podílu o velikosti 61/531 na společných částech domu č.p. 917 a pozemku parc.č. 920/2, vše k.ú. Košíře oprávněnému nájemci za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku, tzn. 795.860,- Kč dle Zásad prodeje bytů

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout