19. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 19/5/2013
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o prodej pozemku parc.č. 1812/3 v k,ú. Smíchov od spoluvlastníka stavby garáže

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se záměrem prodeje pozemku č.parc. 1812/3 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům stavby garáže každému id. 1/2 ... za celkovou cenu 37.000,00 Kč

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0  hlasy