Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

19. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 19/1/2013
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání stavby

Supraphon a. s je vlastníkem dočasné stavby na pozemku parc. č. 1376 k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5. Doba trvání stavby byla odsouhlasena stavebním úřadem do 31.12. 2012, v současné době žádá Supraphon o souhlas s umístěním dočasné stavby
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s prodloužením doby dočasné stavby ve vlastnictví Supraphon a. s. umístěné na pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 do 31. 12. 2014

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy		


					
Vytisknout