19. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 19/3/2013
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 434/05 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny

Žádost o prominutí nedodržení lhůty a přiznání slevy nájemnici, která nedodržela lhůtu od převzetí nabídky k odkoupení b. j. do přijetí nabídky a tím nemá nárok na slevu z kupní ceny, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

schválit přiznání nároku na slevu z kupní ceny kupující ... , která nedodržela lhůtu 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 434/05, Malátova 11, k.ú. Smíchov, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5".

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy