Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

19. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 19/4/2013
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č.p. 434 Malátova 11 a pozemku parc.č. 118/2 nebo odkoupení nemovitosti stojící na pozemku parc.č. 118/2 vše k.ú. Smíchov

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se záměrem prodeje


a) nebytového prostoru č. 434/904 o velikosti 36,2 m2 včetně podílu na společných částech domu Malátova 434/11 a zastavěném pozemku parc.č. 118/1 v k.ú. Smíchov - id. 362/7605


b) celého pozemku č.parc. 118/2 v k.ú. Smíchov


 


vše za cenu dle znaleckého posudku na cenu obvyklou (tržní) nájemci nebytového prostoru č. 434/904 a vlastníkovi stavby bez č.p. stojící na pozemku č.parc. 118/2 vše v k.ú. Smíchov Pavlu Čížkovi, bytem 273 03 Stochov, S.K.Neumanna 405 v rámci privatizace domu

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy		


					
Vytisknout