Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

19. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 19/2/2013
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 970/11, k.ú.Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

Likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, požádal o stanovisko k výše uvedenému převodu, toto stanovisko je nutno doložit MF ČR k žádosti o schválení výjimky pro přímý prodej.
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s přímým prodejem pozemku parc.č. 970/11,k.ú. Košíře dle GP 1857-10/2013 ze dne 10.6.2013,  z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5 za cenu dle cenové mapy

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy		


					
Vytisknout