2. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 09.02.2018  jako řádné
číslo usnesení 2/9/2018
 
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Cykloopatření v rámci Radlické radiály

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

RMČ, aby v rámci územního řizení pro stavbu Radlické radiály požadovala zajištění souladu cykloopatření s TP 179 (technické podmínky Ministerstva dopravy - navrhování komunikací pro cyklisty, květen 2017).


Žádáme zajištění integrace cyklistů tak, aby integrace byla co nejvíce souvislá, jednotná, optimálně v podobě samostatných jednosměrných cyklistických pásů oddělených stavební úpravou, dopravním zařízením, nebo ve zvýšené poloze ve smyslu 4.7.2.2 TP 179 s přechodem do vyhrazených či ochranných jízdních pruhů pro cyklisty v křižovatkách.


Vedení křižovatkami řešit dle platných TP 179.

			Hlasování 5/0/2