9. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 08.09.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/8/2017
 
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Obnovení pěší komunikace mezi ulicemi U Nikolajky a Nad Mrázovkou

(křižovatka Malvazinky)
Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

RMČ Praha 5 o obnovení pěší komunikace mezi ulicemi U Nikolajky a Nad Mrázovkou s prověřením možnosti doplnění cyklo spojení s financováním z RFD a konzultaci se Stavebním úředem MČ Praha 5 ohledně povinností stavebníka  ve vztahu k pěší komunikaci.

			Hlasování 7/0/0