9. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 08.09.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/2/2017
 
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Schválení zápisu z 08. zasedání KD RMČ Praha 5

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis z 08. zasedání KD RMČ Praha 5 ze dne 11.08.2017.

			Hlasování 7/0/0