Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

3. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 07.06.2017  jako mimořádné
číslo usnesení 3/4/2017
 
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Koncepční studie Vítězná - Újezd - most Legií

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

radního pro dopravu MČ Praha 5 JUDr. Tomáše HOMOLU o zajištění studie z ROPIDu o vypracování izochron časové dostupnosti tramvajových zastávek na území MČ Praha 5 v úseku Anděl - Újezd - Národní divadlo.


Hlasování 5/0/0

II.
Žádá
1.

radního pro dopravu MČ Praha 5 JUDr. Tomáše HOMOLU, aby schválené připomínky k verzi 0.3 byly znovu projednány se zpracovatelem studie, z důvodu jejich nedostatečného vypořádání.


Hlasování 5/0/0

III.
Žádá
1.

radního pro dopravu MČ Praha 5 JUDr. Tomáše HOMOLU o prověření možnosti zřízení podzemního parkoviště v předpolí mostu Legií.


Hlasování 5/0/0

IV.
Konstatuje
1.

že je nedostatečně řešena cyklo a pěší doprava z Janáčkova nábřeží na Kampu a studie nereaguje na požadavek MČ Praha 5 na přímé propojení.


Hlasování 5/0/0

V.
Doporučuje RMČ
1.

provedení zkušebního provozu zklidnění křižovatky Újezd - Vítězná - Karmelitská, dle koncepční studie Vítězná - Újezd - most Legií.


Hlasování 5/0/0

VI.
Konstatuje
1.

že ve studii chybí dopady na celkovou dopravní situaci po zklidnění v oblasti Smíchov - Újezd.


Hlasování 5/0/0

					


					
Vytisknout