Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

2. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 15.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 2/5/2017
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Barrandov Kaskády F, G, H, I v k. ú. Hlubočepy

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Projednal
1.

záměr stavby "Barrandov kaskády F, G, H, I na pozemcích parc. č. 1184/84, 1792/6, 1792/31, 1793/2, 1798/21, 1798/22 v k. ú. Hlubočepy, dle dokumentace pro územní řízení, dat. 09/2014.

II.
Souhlasí
1.

s námitkami uplatněnými MČ Praha 5 v územním řízení přípisem ze dne 13.02.2017.


Hlasování 8/0/0

III.
Žádá
1.

do studie dopravního řešení doplnit autobusové zálivy pro autobusovou dopravu.


Hlasování 8/0/0

					


					
Vytisknout