Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

9. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 14.12.2016  jako řádné
číslo usnesení 9/10/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Různé

Koncepční studie lokality Újezd - Vítězná - most Legií
Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o schválené koncepční studii lokality Újezd - Vítězná - most Legií, zaslanou MHMP na ÚMČ Praha 5 dne 12.10.2016 na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2337 ze dne 27.09.2016.


Hlasování 7/0/0

II.
Doporučuje RMČ
1.

podpořit zpracování studie na dané území.


Hlasování 7/0/0

III.
Souhlasí
1.

s koncepcí zpomalovacích prahů Odboru dopravy MČ Praha 5 (ODP) v ulici Na Hřebenkách prezentovanou ODP.


Hlasování 7/0/0

					


					
Vytisknout