Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 10.08.2016  jako řádné
číslo usnesení 5/5/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Různé

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

RMČ Praha 5 aby požádala investora Radlické radiály (RR), (Odbor městského investora a radního pro dopravu MHMP) o podmínění otevření RR již v předstihu zprovozněným odstavným parkovištěm typu P+R s dostatečnou kapacitou


(> 600 míst) u stanice metra Nové Butovice před budoucí MÚK Řeporyjská, na pozemcích parc. č. 2910/5, 2911 a 2913 v k. ú. Jinonice.


Hlasování 6/0/0

II.
Vyzývá
1.

RMČ Praha 5 aby vyvolala jednání se zástupci Rad MČ Praha 6 a 13, MHMP a Středočeského kraje za účelem přípravy společné dlouhodobé koncepce řešení dopravní situace v oblasti Středočeského kraje s dopadem na Prahu 5, 6 a 13.


Hlasování 6/0/0

III.
Doporučuje RMČ
1.

aby vzala zpětvzetí návrhu na změnu Územního plánu v ulici Na Pomezí.


Hlasování 5/0/1

IV.
Konstatuje
1.

že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, spisová značka 20C 114/97 ze dne 14.12.1998 ve svém výroku ve věci samé nezakazuje a ani neukládá omezení provozu dopraních vozidel v ulici Na Pomezí.


Hlasování 6/0/0

V.
Žádá
1.

RMČ Praha 5 aby zajistila realizaci technických úprav komunikace v ulici Na Pomezí, tak aby byl naplněn rozsudek uvedený v bodě IV. tohoto usnesení.


Hlasování 6/0/0

					


					
Vytisknout