1. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 11.05.2016  jako řádné
číslo usnesení 1/5/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Oprava ulice Lumiérů

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem Studie rekonstrukce ulice Lumiérů, s následujícími návrhy změn:


1. Kříženeckého nám. - navrhuje rozšířit o možnost umístění stojanů na kola.


2. Pozemek parc. č. 798 a 799 - nebude vjezd ze silnice.


3. Pruh zeleně po obou stranách ulice, oddělit od parkovacích míst komunikační zelení (souvislým živým plotem), nikoliv chodníkem. 


4. Mezi schody ke křižovatce ulic Na Habrové a Lumiérů a hranicí s pozemkem parc. č. 816/1 respektovat vjezd do garáží objektu na pozemku.


5. KD preferuje řešení křižovatky ulic Na Habrové a Lumiérů vybudováním příčného prahu za křižovatkou ve směru jízdy ke Kříženeckého nám. 


6. Chodník od objektu na pozemku parc. č. 840/4 v celém jeho průběhu k ul. Lumiérů  rozšířit na normovou šířku.

			Hlasování 6/0/0