Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

1. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 11.05.2016  jako řádné
číslo usnesení 1/5/2016
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní RMČ Praha 5

Oprava ulice Lumiérů

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem Studie rekonstrukce ulice Lumiérů, s následujícími návrhy změn:


1. Kříženeckého nám. - navrhuje rozšířit o možnost umístění stojanů na kola.


2. Pozemek parc. č. 798 a 799 - nebude vjezd ze silnice.


3. Pruh zeleně po obou stranách ulice, oddělit od parkovacích míst komunikační zelení (souvislým živým plotem), nikoliv chodníkem. 


4. Mezi schody ke křižovatce ulic Na Habrové a Lumiérů a hranicí s pozemkem parc. č. 816/1 respektovat vjezd do garáží objektu na pozemku.


5. KD preferuje řešení křižovatky ulic Na Habrové a Lumiérů vybudováním příčného prahu za křižovatkou ve směru jízdy ke Kříženeckého nám. 


6. Chodník od objektu na pozemku parc. č. 840/4 v celém jeho průběhu k ul. Lumiérů  rozšířit na normovou šířku.

			Hlasování 6/0/0		


					
Vytisknout