7. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 09.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 7/10/2014
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Návrh na zlepšení propustnosti vozidel - křižovatka Radlická x Ostrovského

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace o probíhající diskusi týkající se námětů na zlepšení propustnosti vozidel - křižovatka Radlická x Ostrovského.

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy