7. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 09.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2014
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 6.zasedání KoD v roce 2014

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis z 6.zasedání KoD v roce 2014

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy