3. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 12.03.2014  jako řádné
číslo usnesení 3/5/2014
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Zlepšení dopravních a bezpečnostních poměrů v křižovatce Radlická x Ostrovského

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

řešit dopravní situaci dle návrhu Ing. Sychry.

II.
Pověřuje
1.

Bc. Mrštíka požádat Odbor dopravních agend MHMP a TSK o stanovisko k tomuto návrhu.

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy