14. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 05.12.2013  jako mimořádné
číslo usnesení 14/1/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Bytová zástavba mezi Barrandovem a Holyní

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

Vydání svého stanoviska k tomuto záměru na řádné zasedání KoD konané dne 18.12.2013