12. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 23.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/8/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Zhoršená práce TSK při údržbě povrchů vozovky

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci Ing. Sychry o opravě komunikace

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy