12. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 23.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/6/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Dopravní situace v ul. Výhledová

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace Bc. Mrštíka o vývoji situace v oblasti stavby a stavebních činností při ul. Výhledová a Prosluněná

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy