12. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 23.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/4/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Problematika přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

k projednání na některou z dalších komisí dopravy za účasti radního pro dopravu

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy