Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

9. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 24.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 9/6/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci Ing. Sychry o autobusové lince PID č. 167 s tím že doporučuje Ing. Sychrovi a p. Růžičkovi připravit znění dopisu, který bude reagovat na stanovisko ROPID ve věci zrušení popř. úpravy vyhr. jízdního pruhu na ul. Plzeňské a organizací PID po zprovoznění prodloužení trasy metra A

II.
Bere na vědomí
1.

a doporučuje medializovat postupné zklidňování komunikační sítě formou demontáže dopr. značení předností v jízdě a zavedení režimu přednosti zprava

III.
Žádá
1.

prostředníctvím p. Růžičky Odbor správy veřejného prostranství o  účast jejich kompetentního zástupce na příští KoD s cílem získat informaci o vývoji chodníkového programu, harmonogramu a jeho rozsahu pro rok 2013

IV.
Bere na vědomí
1.

informaci Ing. Vejmelky o vývoji problematiky komunikace Na Pomezí

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy		


					
Vytisknout