8. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 03.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 8/4/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Mozartova brána

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

tento bod na příští zasedání KoD

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy