8. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 03.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 8/1/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu ze 7. zasedání KoD

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis ze 7. zasedání KoD ze dne 29.5.2013

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy