7. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 29.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Schválení programu 7. zasedání KoD

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 7. zasedání KoD

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy