Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise dopravní šipka doprava Usnesení a zápisy z jednání KD

 
 
 

3. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 27.02.2013  jako řádné
číslo usnesení 3/6/2013
 
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
			Ing. Sychra informoval členy komise o připravované žádosti občanů ul. Holečkova o zklidnění provozu. 
Komise dopravní zařazuje na bod příštího jednání problematiku vyhrazeného jízdního pruhu v ul. Plzeňská za křižovatkou s ul. Nepomucká - směr do centra.
Ing. Sychra informoval členy komise o negativním postoji BESIP k instalaci zařízení upozorňujícího na přítomnost chodce u přechodů pro chodce v ul. Holečkova a U Santošky. Komise dopravní zařazuje tento bod na své příští jednání.
Ing. Vejmelka informoval členy komise o výsledcích průzkumu spokojenosti občanů s provedenými změnami ve vedení spojů PID s tím, že v této věci byl náměstek primátora hl.m. Prahy pan J. Nosek požádán o přehodnocení těchto změn. 
		


					
Vytisknout