9. zasedání Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5

konané dne 19.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 9/2/2012
 
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU RMČ P5

Schválení programu 9. jednání Komise dopravní

Usnesení a zápisy z jednání KD městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. program 9. jednání Komise dopravní
			Usnesení bylo schváleno 4 hlasy