9. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 05.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 9//2014
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Různé

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

-informace z Úřední desky

			vzato na vědomí