Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 06.03.2014  jako řádné
číslo usnesení 5//2014
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

ÚÚPn č. U 1168 v k.ú. Smíchov

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s navýšením míry využití území z SV-D na SV-E v k.ú. Smíchov  č. U 1168 dle předložené studie Na Neklance, dat. 03/2013, z důvodu necitlivého řešení parteru stavby.


Doporučujeme přepracovát dokumentaci návrhu stavby.

			Hlasování: 6/0/0		


					
Vytisknout