Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

4. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 26.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 4//2014
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

"Bytový dům - Hlubočepy", DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s umístěním stavby "Bytový dům - Hlubočepy", na pozemcích č.parc. 1562/35-38, 1562/40-42, 1562/44 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené upravené dok. DUR, dat. 11/2012-02/2014 z důvodu, že se jedná o stabilizované území, kde je možné stávající urbanistickou strukturu pouze zachovat, dotvořit a rehabilitovat.


Jedná se o pohledově velmi exponované území v přímém kontaktu s přírodním fenoménem řeky a přilehlých zelených návrší a viditelné v dálkových pohledech. Pro území je charakteristická rozvolněná zástavba prvorepublikovými vilami s velkými zahradami, která podporuje zelený charakter svahů. Stávající panelové domy jsou rušivý prvek , který představuje bariéru a brání volnému propojení zeleně a nevhodně konkuruje křivkám horizontu.


Stavba ve stabilizovaném území má stávající urbanistickou strukturu pouze dotvářet a rehabilitovat a neopakovat či prohlubovat chyby, které vznikly dvěma řadami panelových domů, neměla by posilovat barieru, ale naopak by měla vycházet z přírodního rámce daného prostředí.


Stavba nerespektuje žádnou z ul. čar v území. Nedotváří charakter daného stabilizovaného území.

II.
Doporučuje
1.

1. Rozdělit stavbu na menší hmoty, odpovídající hmotám vilové zástavby.


2. Respektovat svažitost a modulaci terénu.


3. Respektovat založenou uliční čářu Výhledové ul.


4. Snížit výšku stavby,  popř. výškově ustupovat.


5. Doporučuje zajistit reálné prověření možností realizace výstavby z hlediska dopravy hmot a techniky.


6. Objem výstavby doložit výpočtem KPP v souvislosti s širším okolím. 

			Hlasování: 8/0/1		


					
Vytisknout