2. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 23.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 2//2014
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

BD Klamovka Gardens, DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s umístěním výjimečně přípustné stavby BD Klamovka Gardens včetně přípojek v území  všeobecně obytném (OV), na pozemcích č.parc. 3966/1, 3966/2,


3967/1, 3967/2, 3967/3, 3968, 3970/1, 3970/2,


4839/2, 4839/4, 4839/5, 4839/6, 4839/7, 4839/8 k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace k UŘ, dat. 12/2013


			Hlasování: 8/0/0