Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Stanovisko k půdním vestavbám a nástavbám v MPZ Smíchov a PPR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Konstatuje
1.

že v případě půdních nástaveb a vestaveb realizovaných v oblasti Městské památkové zóny Smíchov (resp. v oblasti Pražské památkové rezervace) by mělo být  jako rozhodující bráno stanovisko orgánů památkové péče. MČ Praha 5 by neměla vznášet regulační požadavky nad rámec těchto nároků. Pro posouzení ze strany městské části jako účastníka územního řízení by měla být rozhodující celková kvalita navrženého řešení, soulad s vlastní stavbou i zasazení do struktury území. Nelze obecně zamítat půdní nástavby a vestavby (např. z důvodu tvaru střechy a barvy krytiny). Každý záměr je nutné posuzovat samostatně.

			Hlasování: 6/0/0		


					
Vytisknout