14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

"Bytový dům - Hlubočepy", DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s umístěním stavby "Bytový dům - Hlubočepy", na pozemcích č.parc. 1562/35-38, 1562/40-42, 1562/44 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 11/2012 z důvodu, že


 


1/ Hmota je příliš velká, působí brutálně a nerespektuje zásady dané vyhláškou pro stavby ve stabilizovaném území (vyhl.č.32/1999 HMP, odst.3, odd.8 ve znění opatření obecné povahyč.6/2009).

2/ Půdorysné  umístění domu na situaci splňuje pouze formálně "OTPP",  urbanistická kompozice daného obytného souboru je výrazně narušena a nikoli dotvořena.

3/ Celkové architektonické pojetí je rozporuplné - vytváří kontrast vůči okolní zástavbě a při  tom se snaží dotvořit tento obytný soubor deskovým domem.

4/ je nedostatečně vyřešena dopravní přístupnost stavby, včetně přesunu hmot

			Hlasování: 7/0/0