Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

"Bytový dům - Hlubočepy", DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s umístěním stavby "Bytový dům - Hlubočepy", na pozemcích č.parc. 1562/35-38, 1562/40-42, 1562/44 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 11/2012 z důvodu, že


 


1/ Hmota je příliš velká, působí brutálně a nerespektuje zásady dané vyhláškou pro stavby ve stabilizovaném území (vyhl.č.32/1999 HMP, odst.3, odd.8 ve znění opatření obecné povahyč.6/2009).

2/ Půdorysné  umístění domu na situaci splňuje pouze formálně "OTPP",  urbanistická kompozice daného obytného souboru je výrazně narušena a nikoli dotvořena.

3/ Celkové architektonické pojetí je rozporuplné - vytváří kontrast vůči okolní zástavbě a při  tom se snaží dotvořit tento obytný soubor deskovým domem.

4/ je nedostatečně vyřešena dopravní přístupnost stavby, včetně přesunu hmot

			Hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout