14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

"Přestavba a dostavba objektu Řeporyjská 17", DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s umístěním vyjímečně přípustné stavby "Přestavba a dostavba objektu Řeporyjská 17", na pozemcích č.parc. 234, 235/1-2 v k.ú. Jinonice, dle předložené dok. DUR, dat. 05/2013, kde podíl funkce administrativní je vyšší než 60% z celkové kapacity funkční plochy

			Hlasování: 6/0/0