14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Bytový dům Hlubočepská, studie

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem stavby "Bytový dům Hlubočepská", na pozemku č.parc. 29/1 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené studie dat. 08/2013

			Hlasování: 7/0/0