Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

14. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 19.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 14//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

"Stavební úpravy objektu a novostavba Souběžná II", studie

přestavba a přístavba ke stávající budově č.p. 650 v ul. Souběžná II, stavba určená k bydlení se 4 byty
Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se záměrem stavby "Stavební úpravy objektu a novostavba Souběžná II" na pozemcích č.parc. 297/11, 297/6 v k.ú. Jinonice, dle předložené studie, dat. 09/2012-09/2013, návrh nesplňuje ustanovení Vyhlášky hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu  v hlavním městě Praze č. 26/1999 Sb., zejména:


1/ Dle čl. 8 (3) - vzdálenost mezi sousedními domy musí být 7 m, v návrhu je na východní straně od přístavby jen 6m.


2/ Dle čl.50 (12) - plocha zastavěná nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu nesmí přesáhnout 30% plochy pozemku rodinného domu. V předloženém návrhu činí součet plochy garáže a rodinného domu více - cca 36,7%.


3/ Není dodržena míra využití území stanovená kódem "C".


Míru využití území dle územního plánu OB-C nelze obcházet tím, že celé 1PP, které je ve skutečnosti převážně nad terénem, je popsáno jako nebytové prostory a nezapočítáno do HPP. Není prokázáno, že dle OTPP se jedná o podzemní podlaží. Dle metodického návodu a výkladu k platnému územnímu plánu, vydaného URM, se k HPP v podzemním podlaží započítávají i ateliery, kanceláře, pracovny, studia, prodejní plochy, bazény, tělocvičny a podobné prostory

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. předat stanovisko KUR žadateli
Termín plnění:
			Hlasování: 6/0/0		


					
Vytisknout