Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

10. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 13.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 10//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

ÚP SÚ HMP č. U 1150 v k.ú. Košíře

úprava míry využití v území OV z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře
Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit návrh úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1150, úprava míry využití v území všeobecně obytném (OV) z kódu B na E na pozemcích č.parc. 1457, 1458 v k.ú. Košíře dle předložené dok. DUR "Bytový dům Jinonická", dat. 05/2012

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. zajistit předání stanoviska RMČ Praha 5
Termín plnění: 30.06.2013
			Hlasování: 8/0/0		


					
Vytisknout