10. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 13.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 10//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Další podněty na změnu ÚPn

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

projednání podnětů na změnu ÚPn č.


- P 009/Grussova 


- P 010/Renoirova


- P 011/Třebotovská


- P 012/Pod Žvahovem


- P 013/Plzeňská


 

			odloženo