Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

8. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 15.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 8//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

7. Parkovací stání V Cibulkách, DSP

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací parkovacích stání na pozemku č.parc. 2094/1 k.ú. Košíře dle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení "Parkovací stání V Cibulkách", dat. 03/2013

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing. arch., pověř. ved. ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. Předat stanovisko žadateli, ARI atelier, s.r.o.
Termín plnění: 13.06.2013
			Hlasování 7/0/0		


					
Vytisknout