8. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 15.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 8//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

3. Prodloužení TT Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

- souhlasit s umístěním stavby  a vydáním územního rozhodnutí pro stavbu tramvajové trati Barrandov – Slivenec


 

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. zajistit předání stanoviska KUR RMČ Praha 5
Termín plnění:
			Hlasování: 7/0/0