Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

2. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 24.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

10. Různé

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

- informaci k ÚŘ stavby "Dům pro seniory Na Kavalírkou"


a žádá KAR o předložení DUR k posouzení


- informaci z ÚD


a žádá KAR o předložení DUR "Výhledy Barrandov" k projednání

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing. arch., pověř. ved. ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předložit DUR stavby "Dům pro seniory Na Kavalírkou" k posouzení
Termín plnění:
1.2. předložit DUR stavby "Výhledy Barrandov" k projednání
Termín plnění:
			Hlasování: 8/0/0		


					
Vytisknout