Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

2. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 24.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

4. Změna ÚPn CVZ č. Z 2765/00, doplnění podkladů

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

RMČ P5


- nesouhlast s předloženým návrhem využití území dle doplnění podkladů ke změně ÚPn CVZ IV č. Z 2765/00.


- případné další jednání podmínit doplněním zejména objemové studie vč. dopravního řešení (projednáné s OPD ÚMČ P5 a OŽP ÚMČ P5)

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing. arch., pověř. ved. ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. zajistit sdělení doporučení KUR žadateli
Termín plnění:
			Hlasování: 8/0/0		


					
Vytisknout