2. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 24.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

6. Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

RMČ P5 vzít na vědomí umístění stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" - rekonstrukce celostání dráhy, dle předložené dokumentace k územnímu řízení, dat. 2012

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. zajistit předání stanoviska KUR Radě MČ Praha 5
Termín plnění: 05.02.2013
			Hlasování: 8/0/0