Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

2. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 24.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2//2013
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

3. Na Valentince, DUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

k projednání umístění stavby "Na Valentince - bytový dům a administrativní objekt" na pozemcích č. parc. 504 k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace DUR, dat.


doplnit zejména


- srovnání současných nových staveb v dané lokalitě (BC Skanska, Hotel River Site, ap.)


- zákres výšek navazujících staveb i staveb v širším okolí


- dálkové pohledy


 

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing. arch., pověř. ved. ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. zajistit doplnění podkladů
Termín plnění: 12.02.2013
			Hlasování: 8/0/0		


					
Vytisknout