17. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 22.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 17/10/2012
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh zadání CVZ IV

Zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn CVZ IV
Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se zadáním změn CVZ IV č.


Z 2760/00 (Golfové křiště Motol)


Z 2761/00 (Radlice-areál oddechu Na Rovinách)


Z 2763/00 (Motol-sport)


Z 2765/00 (Jinonice-obytná zástavba)


Z 2766/00 (Smíchov, Kováků-polyfunkční využití)


Z 2767/00 (Hlubočepy-polyfunkční využití)


Z 2768/00 (Smíchov-Drtinova)


Z 2771/00 (Smíchov-přístav Smíchov)


z 2773/00 (Komunikace Na Pomezí))


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní


 


 


 

2.

požadovat úpravu roszahu zadání změny č. Z 2762/00 (Rozšíření ploch pro rekreaci - Motol) dle přiloženého zákresu


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

3.

požadovat úpravu rozsahu zadání změny č. Z 2772/00 (Smíchov - východ) dle přiloženého zákresu popřípadě  změnu č. Z 2772/00 (po úpravě) sloučit se změnou Z 2771/00


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

4.

souhlasit se zásadními připomínkami k zadáním změny č.


Z 2832/00 - změna textové části ÚPn (přílohy č.1 OOP č. 6/2009), tzn. nesouhlas se zněním směrné části ÚPn


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. zajistit předání stanoviska Radě MČ Praha 5
Termín plnění: 26.11.2012
			Hlasování 6/0/0 schváleno